Nowotwór prostaty można pokonać wykorzystując lek na raka piersi, natomiast środek na czerniaka może być skuteczny w terapii raka jelita grubego. Pod warunkiem, że sprawdzi się, która mutagen wywołał raka u konkretnej osoby. Jakby polscy lekarze byli w stanie badać w taki sposób, jak koledzy z USA, chorzy uniknęliby wyniszczającego leczenia, np. podawanej w zasadzie na chybił chemii. Wielu z takich osób uratowałoby życie. Rewolucja w onkologii Jeszcze niezbyt dawno temu określało się nowotwory w zależności od narządów, jakie obejmowały. Badano raka piersi, mózgu, jelita […]

Czytaj dalej