Teraźniejsze sposoby na raka

Nowotwór prostaty można pokonać wykorzystując lek na raka piersi, natomiast środek na czerniaka może być skuteczny w terapii raka jelita grubego. Pod warunkiem, że sprawdzi się, która mutagen wywołał raka u konkretnej osoby. Jakby polscy lekarze byli w stanie badać w taki sposób, jak koledzy z USA, chorzy uniknęliby wyniszczającego leczenia, np. podawanej w zasadzie na chybił chemii. Wielu z takich osób uratowałoby życie.

Rewolucja w onkologii

Jeszcze niezbyt dawno temu określało się nowotwory w zależności od narządów, jakie obejmowały. Badano raka piersi, mózgu, jelita grubego czy prostaty W dzisiejszych czasach wiemy, że jest to nie tylko miejsce, lecz w głównej mierze pojawianie się odpowiednich mutagenów powoduje, że określony sposób leczenia będzie mógł okazać się efektywny bądź zdecydowanie nie. Foundation Medicine na terenie Cambridge bada przekazane wycinki nowotworów ludzi z całego świata analizując przy okazji mnóstwo genów, jakie będą mogły mieć udział w rozwijaniu się guzów. Dla każdej osoby pacjenta opracowuje indywidualny raport przedstawiający dostępną wiedzę w zakresie znalezionych zmian genomowych a także wskazówki, jakiego typu medykamenty i z jakiego powodu da się zastosować w danej sytuacji.

U 20 letniej obywatelki Ameryki Corey Wood guza płuc wykryto 14 dni po fakcie, kiedy zakończyła półmaraton. Dziewczyna była w doskonałej kondycji oraz absolutnie nie widać było żadnych skutków rozwoju guza. W czasie wizyty u lekarza okulistyki na jaką poszła po prostu po soczewki kontaktowe przekazała okuliście iż występują u niej błyski w oczach. Okulista zlecił pełne badania, w trakcie jakich znaleziono guzy w obrębie płuc, węzłach chłonnych jak również miejsca przerzutów do kości. Był to guz płuc w czwartym stadium. Wydawać mogło się, że jedynym wyjściem leczenia pozostanie długotrwała a także groźna dla zdrowia chemioterapia. Sam lekarz prowadzący wysłał jednak materiał z nowowoworu do badań profilowania genomowego. Okazało się, że nowotwór wywołała mutacja genów ROS1 oraz istnieje na ten rodzaj mutacji nakierowane lekarstwo. Było skuteczne. Obecnie płuca Corey Wood są zdrowe. Zbieg okoliczności? Nie, to możliwości medycyny spersonalizowanej.

Terapia celowana

Badanie form mutacyjnych obecnych w próbce rakowej u leczonej osoby oraz dobór dopasowanej terapii do określonej sytuacji – stanowi to unikalne nastawienie do zwalczania raka. Dr Mike Pellini szef Foundation Medicine z Cambridge na terenie Massachusetts, jaka owe testy wykonuje ocenia, że dzięki nim pacjent może liczyć na odpowiedni medykament w odpowiedniej dawce nakierowany na określony cel. Od momentu przesłania materiałów do przysłania raportu upływa mniej więcej 14 dni. Aby zrealizować test potrzebna będzie mała ilość próbki z nowotworem. Będzie mogła to zostać tkanka pobrana ówcześnie do analizy histopatologicznej. Wynik badania ukazuje informację o najważniejszych dla przebiegu leczenia zmianach genomowych, ewentualnych terapiach celowanych, możliwych badaniach w warunkach klinicznych wykonywanych przy lekach, które są w stanie pomóc. Tego typu wiedza będzie pozwalać lekarzowi wybrać najodpowiedniejsze leczenie.